bakg

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hur kan man betala?

Betala gärna med kort eller så kan du få en faktura efter ditt besök, vid fakturering tillkommer inga extra avgifter. Fakturan skall betalas inom 30 dagar.Om du har ett omfattande vårdbehov som kräver flera besök är det önskvärt att du betalar fortlöpande och efter varje behandling. På så vis blir allt slutbetalat efter sista besöket.

Vi vill helst undvika att hantera kontanter, både för din och för vår säkerhet.

Har ni patientförsäkring?

Ja, vi har patientförsäkring. Alla patientmottagningar måste ha patientförsäkring, både den privata tandvården och Folktandvården. Vi tillämpar dessutom samma prislista som Folktandvården  Stockholms Län AB

Vad kostar en vanlig undersökning?

En undersökning kostar 750 kr. Som konsument har du dessutom ett årligt tandvårdsbidrag på mellan 150 och 300 kronor från Försäkringskassan. Barn och ungdomar går kostnadsfritt upp till och med 19 års ålder.

Kan man få akuttid?

Ja, vi har alltid tid för våra patienter. På vardagar kan du ringa oss tel 08-711 95 70 eller maila oss info@tabrizidental.se. Vi brukar kunna svara direkt i telefon annars kan du lämna ett meddelande till oss så hör vi av oss inom kort. Du kan alltid maila oss och vi har som mål att besvara alla mail inom 24 timmars.

På storhelger samt vid akut besvär då du inte kan tänka dig vänta till kommande vardag ber vi dig att ringa akuttandvården S:t Eriks sjukhus Telefon: 08-123 156 80.

Vad betyder Tandvårdsstödet-tandvårdskontor?

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. . Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.
Stödet berör alla som är 20 år och äldre. Tandvårdsstödet består av två stödformer

– ett allmänt tandvårdsbidrag
– ett skydd mot höga kostnader

Vad betyder det allmänna tandvårdsbidraget?

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

– Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
-Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
– Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Vad betyder Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader?

– Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga   tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget
som delbetalning.
– För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
– För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.
Man kan ta del av den under förutsättning att all behandling görs inom karens tiden. Karensen är ett år från behandlingens start.

Vad betyder det allmänna tandvårdsbidraget?

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

– Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
– Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)
– Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Vanliga termer

Parodontit

Parodontit (tandlossning) är namnet på en samling inflammationssjukdomar som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad. Parodontit orsakas av bakterier som fäster på och växer på tandytorna, speciellt i områden under tandköttslinjen. Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner och tandfästet försämras. Sjukdomen kan hindras om man tar bort det som orsakar inflammationen, det vill säga bakterierna. Detta görs av tandhygienist, men den dagliga tandborstningen är mycket viktig för att inte bakterierna skall återkomma. Fast de olika formerna av paradontit är bakteriella sjukdomar, finns det en rad faktorer som påverkar sjukdomens svårighetsgrad, däribland rökning, diabetes, och ärftliga faktorer.

Karies

Karies eller tandröta, är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier i munhålan vilka orsakar lokala angrepp på tandytan, vilket resulterar i att emaljen urkalkas. Obehandlad karies kan leda till kaviteter, ”hål i tänderna”, som i förlängningen kan leda till tandvärk och att tanden går förlorad.

Dental plack

Plack är en tunn och vanligtvis färglös bakteriebeläggning på tänderna. Om den inte avlägsnas kan den orsaka karies eller gingivit. Beläggningen bildas nästan helt av bakterier (huvudsakligen streptococcus mutans och anaeroba organismer), med varierande sammansättning beroende på platsen i munnen. De mikroorganismer som finns i plack är alla naturligt förekommande i munhålan, och är normalt ofarliga. Men om inte regelbunden tandborstning sker så innebär det att mikroorganismerna kan bygga upp ett tjockt lager. Mikroorganismerna närmast tandytan ställer om till anaerob andning som medför bildning av syror som skadar tandytan, och sedan tandkaries. Placken som byggs upp kan också bli mineraliserad och bilda tandsten.

Tandsten

Tandsten är en hårdnad beläggning på tänderna. Tandsten bildas av plack och mineraler. Plackens råa yta erbjuder ett idealt substrat för vidare plackbildning, som i sin tur kan leda till inflammation i tandköttet, gingivit och även tandlossning, parodontit. Kalkbildningen sker i frånvaro av adekvat tandhygien. Har den en gång bildats, sitter den vanligen för hårt på tänderna för att kunna tas bort med vad som är tillgängligt i ett normalt hem. Tandsten avlägsnas hos en tandhygienist eller tandläkare, med ultraljud och specialinstrument.

Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna är ett vanligt förekommande symptom bland människor. Ilningarna brukar vanligtvis framträda när tänderna utsätts för kyla, värme eller söta och sura livsmedel.[2] Orsaken till symptomet brukar vara karies eller sprickor i tänderna, men även slarvig tandborstning kan ge upphov till ilningar. Tandsmärta känns som en isande akut smärta, speciellt när man äter eller dricker något kallt eller varmt.
Djupt inne i tanden är nerverna känsliga. De skyddas av dentin. I dentinet finns tusentals små dentinkanaler, som leder in i nerverna. Den vanligaste orsaken till besvären är blottat dentin. När tanden utsätts för extern stimuli – exempelvis kyla, värme, surt, sött eller beröring – sätts vätskan i de öppna dentinkanalerna i rörelse och orsakar en ilande smärta.

Hittade du inte svaret på din fråga?