Tandreglering

Vad är tandreglering?

Tandreglering utförs för att rätta till felställda eller trångt ställda tänder och skapa välfungerande bett hos barn, ungdomar och vuxna. Vi utför det förberedande arbetet och sedan remitterar dig till våra samarbetspartner som är specialister.

Alla barn och ungdomar folkbokförda i Stockholm län som av tandvårdens tandregleringsspecialist bedöms ha behov av att reglera sina tänder, erbjuds behandling på landstingets bekostnad till och med det kalenderår de fyller 19 år. För prisuppgifter vänligen kontakta oss.

tandstallning-tandreglering-huddinge