Rotfyllning

Varför görs en rotfyllning?

Rotbehandling, eller rotfyllning, på en tand behöver utföras om hålet i tanden blivit så djupt att pulpan skadats. Bakterierna som trängt ner i tanden via hålet kan döda pulpan. En rotbehandling kräver oftast fler en ett besök hos oss. Vid det första tillfället avlägsnas all karies, sedan öppnas rotkanalen upp för att ta bort tandpulpan. Rotkanalen fylls sedan igen med ett bakteriedödande medel. Vid nästa besök fylls tanden med ett material som ersätter död vävnad, det går till på ungefär samma sätt som när man lagar en tand.

När man rotfyllt en tand måste det även göras en kompositfyllning på kronan alternativt en porslinskrona el dyl. efter att tanden är rotfylld.

tandlakare-tandvard-huddinge