Traditionell tandvård

Din årliga kontroll börjar alltid med att vi fyller i en hälsodeklaration och uppdaterar oss om ditt aktuella hälsotillstånd.
Undersökningen innebär sedan att vi letar efter hål och eventuella dåliga fyllningar som bör bytas ut. Vi kontrollerar också tandkött, tunga och gom. I vissa fall krävs också undersökning av käkled och tuggmuskulatur.

Vi röntgar också för att få en heltäckande bild av din tandstatus. På Tabrizi dental använder vi oss av den senaste digitala röntgentekniken, som gör att vi snabbt får upp bilderna på en bildskärm. Digitala röntgenbilder kräver lägre stråldos och är mer miljövänlig. Vi går alltid igenom röntgenbilden med dig och förklarar innebörden av de fynd vi gör.

Vår stapel är utrustad med intraoral kamera som kan ta bilder av dina tänder, både för att kunna förklara våra fynd samt även som ett led i vår dokumentation.
Efter undersökningen ställer vi en diagnos och berättar för dig vilken tandvård som du är i behov av. Du får alltid ett kostnadsförslag som du gärna får jämföra med andra tandläkares kostnadsförslag.

lagning-tander-huddinge

Lagning

tandlakare-tandvard-huddinge

Rotbehandling

Protetisk tandvård

Om man saknar en, flera eller alla tänder i en käke kan man som ersättning få en tandprotes. Tandproteser kan även ersätta förlorat tandkött. Det kan vara en helprotes, om alla tänder saknas i en käke, eller delproteser som fyller den lucka som uppstått i tandraden.
Behandlingen sker i samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. En helprotes täcker gommen och sugs fast, medan en delprotes fästs med klamrar, en slags krokar i metall, eller andra mekaniska hjälpmedel runt de existerande tänderna. Vissa proteser sätts fast på implantat eller avkortade tänder. De kallas för täckproteser.

tandvard-huddinge

Broar & Implantat

tandlakare-huddinge-tandvard

Skalfasader

tandlakare-vard-tand

Porslinskronor

ESTETISK TANDVÅRD

Kosmetisk tandvård eller estetisk tandvård som den också kallas inriktar sig på att förbättra våra tänders utseende och estiska intryck. På så sätt skiljer sig estetisk tandvård från traditionell tandvård som i första hand tillvaratar rent medicinska behov.
I en tid där vårt yttre blir allt viktigare för vårt inre välbefinnande spelar dock båda dessa specialiteter en viktig roll. Tillsammans får de oss att bli friskare, se bättre ut och därigenom må bättre.

tandblekning-huddinge

Tandblekning

tansmycke-huddinge

Tandsmycken

tandstallning-tandreglering-huddinge

Tandreglering

snarkskena-huddinge

Bettskena & Snarkskena

AKUT TANDVÅRD

Vi erbjuder alla former av akut tandvård, om du har ilningar, värk eller slagit av eller ut tänder. Som kund har du tillgång till telefonrådgivning .

Ja, vi har alltid tid för våra patienter. På vardagar kan du ringa oss tel 08-711 95 70 eller maila oss info@tabrizidental.se. Vi brukar kunna svara direkt i telefon annars kan du lämna ett meddelande till oss så hör vi av oss inom kort. Du kan alltid maila oss och vi har som mål att besvara alla mail inom 24 timmars.

På storhelger samt vid akut besvär då du inte kan tänka dig vänta till kommande vardag ber vi dig att ringa akuttandvården S:t Eriks sjukhus Telefon: 08-711 95 70.